Монітор пацієнта ICARD L з 12.1" дисплеєм
Простота в роботі, розширені функції самодіагностики та автоматичне калібрування роблять монітор ICARD L зручним у використанні та гарантує тривалу роботу приладу при низьких експлуатаційних витратах.
Під замовлення
грн.
Мультипараметричні монітори розроблені для встановлення на наркозних апаратах та для моніторингу пацієнтів за великою кількістю параметрів.

Пропоновані версії моніторів ICARD L відрізняються набором контрольованих параметрів. Кожен параметр відображається на дисплеї певним кольором, контрастність та яскравість дисплея дозволяє бачити зображення чітко навіть на відстані кількох метрів.

Ми пропонуємо наступні вимірювання та спостереження за такими параметрами:

  • ЕКГ - кабелі з трьома та п'ятьма електродами. Одночасне 1,2 та 3 відведення, вимірювання частоти пульсу, звуковий та візуальний сигнал комплексу QRS. Вимірювання елевації сегмента ST і, як опція, діагностика аритмії.
  • ПУЛЬСОКСИМЕТРІЯ (SpO2) - Вимірювання за допомогою декількох датчиків, наприклад, датчик на пальці, вусі, руці чи нозі у дитини. Вимірювання частоти пульсу в периферичній кровоносній судині та подання плетизмограми.
  • НЕІНВАЗИВНИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК - Вимірювання здійснюється вручну або автоматично. Автоматична корекція тиску, що нагнітається в манжету, та спеціальний алгоритм вимірювання для новонароджених. Манжети для широкої категорії пацієнтів - від новонароджених до дорослих, які страждають на ожиріння.
  • ІНВАЗИВНИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК - Вимірювання двома каналами за допомогою звичайних одноразових трансд'юсерів. Автоматичне налаштування діапазону та меж тривог в залежності від вибраної марки, що описує тип тиску для вимірювання.
  • КАПНОГРАФІЯ (CO2) - Вимірювання бокового потоку EtCO2, FiO2 та частоти дихання. Показ дихальної кривої, спостереження за апное, сигнал при оклюзії вимірювальної лінії. Пробний потік 50 мл/хв.
  • ТЕМПЕРАТУРА - Два канали виміру за допомогою стандартного датчика YSI400. Показ двох значень температур та різниці між ними.
  • Серцевий вибір - базується на імпедансній кардіографії, неінвазивний вимір серцевого викиду (CO), серцевого індексу (CI), систолічного об'єму серця (SV) і б'єму серця та дев'яти інших гемодинамічних параметрів. Більше інформації щодо посилання.
  • АНАЛІЗ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ ПРЯМОГО ПОТОКУ - Зовнішній мультигазовий аналізатор для вимірювання вуглекислого газу (CO2), закису азоту (N2O) та п'яти автоматично ідентифікованих анестетиків. Аналізатор підключається безпосередньо до контуру пацієнта.
  • АНАЛІЗ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ У БІЧНОМУ ПОТОКУ - Внутрішній мультигазовий аналізатор для вимірювання вуглекислого газу (CO2), закису азоту (N2O), кисню (O2 - парамагнітний метод) та п'яти автоматично ідентифікованих анестетиків. Пробний потік 50 мл/хв.

  • ГЛИБИНА НАРКОЗУ - аналогічно біспектральному індексу, що обчислюється на основі аналізу ЕЕГ, Індексу глибини анестезії - qCON за шкалою 0-100. Додатково, другий параметр – Індекс ноцицепції (болі) – qNOX.

У моніторах, оснащених модулями вимірювання анестетичних газів, діапазон (шкала) кожної кривої може бути встановлений для кожного окремо. Залежно від типу газу AA1 та AA2 - (HAL, ENF, ISO, SEV, DES), криві та результати представлені у відповідних кольорах, визначених за стандартами. Виміряні результати відображаються в [%], [mmHg] або [hPa].


Виміряні параметри моніторуються системою тривожної сигналізації з можливістю візуального та звукового оповіщення. Результати вимірювань зберігаються у пам'яті як трендів. На графіку користувач може вставляти маркери, що відображають важливі події, наприклад, ліки. Збережені тренди можуть бути показані протягом 72 годин з максимальною частотою запису через кожні 15 секунд.


Усі версії моніторів пацієнта можуть бути використані в широкому віковому діапазоні – від новонароджених до дорослих, при цьому вибирається відповідне додаткове обладнання (ЕКГ електроди, датчики та манжети).

Made on
Tilda